Va­der Ney­mar veegt ge­ruch­ten over te­rug­keer naar Bar­ça van ta­fel

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het kamp van Ney­mar heeft de be­rich­ten over een te­rug­keer naar FC Bar­cel­o­na af­ge­daan als ‘fa­ke news’. Spaan­se me­dia meld­den vrij­dag nog dat een ren­tree bij de Ca­ta­la­nen in de maak is. Ney­mar zou dood­on­ge­luk­kig zijn bij Pa­ris Saint-Ger­main (PSG) en zijn va­der zou zelfs re­gel­ma­tig con­tact heb­ben met Bar­ça-voor­zit­ter Jo­sep Bar­to­meu. Ook de ster­spe­ler zelf bel­de naar ver­luidt al vijf keer met Camp Nou om de Spaan­se kam­pi­oen aan te spo­ren om hem te­rug te ha­len. Ney­mar se­ni­or reageert ech­ter in dui­de­lij­ke taal op al­le be­richt­ge­ving. Hij noemt het op so­ci­al me­dia on­der meer ‘fa­ke news’. De aan­val­ler werd in de zo­mer van 2017 de duur­ste spe­ler ter we­reld, toen PSG 222 mil­joen eu­ro aan Bar­ça be­taal­de om hem over te ne­men. Ney­mar speel­de sinds­dien 51 wed­strij­den voor de Fran­se club, waar­in hij goed was voor 46 goals en 25 as­sists. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.