Tom Si­ze­mo­re op­nieuw op­ge­pakt voor drugs­be­zit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ac­teur Tom Si­ze­mo­re is weer ge­ar­res­teerd van­we­ge drugs­be­zit, zo meldt TMZ.

Agen­ten in Bur­bank hiel­den de ac­teur, be­kend van Sa­ving Pri­va­te Ry­an, aan om­dat er een num­mer­plaat ont­brak aan zijn Mer­ce­des E350. Toen de agen­ten de au­to en Si­ze­mo­re on­der­zoch­ten, von­den zij he­ro­ï­ne en me­t­ham­fe­ta­mi­ne. Hoe­wel het niet ging om gro­te hoe­veel­he­den, moesten Si­ze­mo­re en zijn pas­sa­gier toch mee naar het bu­reau om daar een nacht in de cel te zit­ten. De vol­gen­de dag wer­den de twee op borg­tocht vrij­ge­la­ten. Het Open­baar Mi­nis­te­rie on­der­zoekt of er ver­vol­ging wordt in­ge­steld.

Si­ze­mo­re heeft al va­ker vast­ge­ze­ten voor drugs­be­zit en mis­han­de­ling.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Pitts­burgh Post-Ga­zet­te)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.