Bhu­mi Ped­ne­kar heeft klei­ne rol in Vic­ky Kaus­hal’s hor­ror­film

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vic­ky Kaus­hal is op dit mo­ment de fa­vo­riet van een­ie­der en het ziet er naar uit dat hij bin­nen­kort sa­men met Bhu­mi Ped­ne­kar in een hor­ror­film zal spe­len.

Kaus­hal is reeds be­gon­nen met de film­op­na­mes van de­ze Dhar­ma Pro­duc­tie. Na het suc­ces van de vo­rig jaar uit­ge­ko­men film lijkt het er­op dat film­ma­kers nu gaan voor hor­ror­films, om­dat de­ze goed bij het kij­kers­pu­bliek in­slaan. Bhu­mi Ped­ne­kar heeft een klei­ne rol in de­ze film waar­van de op­na­mes 12 tot 15 da­gen zul­len du­ren.

Dit duo zal ook te zien zijn in de film van Ka­ran Jo­har ge­ti­teld

(Bi­zA­sia/Fo­to: APHerald. DNA In­dia)

(Bol­ly­wood/Fo­to: Magz­ter. Pin­te­rest)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.