Sonam Kap­oor Ahu­ja ziet va­der als vang­net

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sonam Kap­oor Ahu­ja is al­tijd open­har­tig ge­weest over haar keu­zes in films. Hoe­wel veel van die keu­zes niet heb­ben ge­re­sul­teerd in suc­ces­sen geeft ze toe dat ze zich daar niet druk om maakt. Ze heeft na­me­lijk een vang­net en dat is haar va­der Anil Kap­oor. “Ik heb het ge­voel dat ik een vang­net heb. Mijn va­der is er al­tijd voor mij. Dus ik kan het mij per­mit­te­ren om te ex­pe­ri­men­te­ren. Maar ik voel mij ook ver­ant­woor­de­lijk. Ik weet dat er ver­wach­tin­gen zijn en ik pro­beer ook te vol­doen aan die ver­wach­tin­gen.” “Mijn keu­zes zijn niet dap­per of ge­waagd, maar ze zijn ge­woon keu­zes. Ik heb ge­woon meer keu­ze­vrij­heid van­we­ge mijn va­der. En aan­ge­zien ik dat heb, moet ik er ook ge­bruik van ma­ken”, al­dus Sonam.

Sonam is op 1 fe­bru­a­ri te zien in de film

met Anil Kap­oor, Ju­hi Chaw­la en Raj­kum­mar Rao.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.