MÖNS­TER På MO­DET

Älskade Hem - - Spanar In -

Gra­fis­ka tryck är onek­li­gen hett just nu – bå­de i in­red­nings­bu­ti­ker­na och på ca­t­wal­ken. När Rörstrand slår si­na på­sar ihop med det svens­ka kläd­fö­re­ta­get Filip­pa K tar man av­stamp i vå­rens mo­detren­der, och pre­sen­te­rar mönst­ret Cut Out som in­spi­re­rats av klä­der med skar­pa, asym­met­ris­ka snitt. Häf­tigt! As­siett, 169 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.