Sött & gott för al­la stun­der

Du­ka upp till my­sig fi­ka med de smar­ri­gas­te av bak­verk och des­ser­ter. I boken 52 hel­ger (Bon­ni­er Fakta) bju­der Sve­ri­ges förs­ta mäs­terkock Lou­i­se Jo­hans­son på välsma­kan­de favoriter för årets al­la till­fäl­len.

Älskade Hem - - Mat - RE­CEPT LOU­I­SE JO­HANS­SON/ 52 HEL­GER (BON­NI­ER FAKTA) FOTO STE­FAN EDETOFT

Vad ut­mär­ker din nya bok?

– Den är ett skaf­fe­ri av re­cept som för­med­lar mat­gläd­je, och går hand i hand med sä­songs­an­pas­sad mat­lag­ning.

Vad la­gar du när du vill lyxa till det li­te ex­tra?

– Gär­na nå­got med skal­djur, el­ler en god risot­to. Det får gär­na va­ra li­te lyx­i­ga­re rå­va­ror, men med enk­la, re­na sma­ker.

Vad är det go­das­te du vet?

– Oj, svårt att sva­ra på ef­tersom jag tyc­ker så myc­ket om mat. Men en god ost­bric­ka med ett bra vin till slår det mesta.

Vad är ditt bäs­ta tips för ro­li­ga­re mat­lag­ning?

– Det kanske lå­ter kly­schigt men allt går så myc­ket lät­ta­re med bra red­skap. Mitt tips är att in­ve­ste­ra i en re­jäl träskär­brä­da och en vass kniv. Se­dan är det ju alltid ro­li­ga­re att la­ga mat om man lyss­nar på mu­sik sam­ti­digt. Så höj vo­ly­men och roc­ka loss i kö­ket!

Vil­ket är ditt värs­ta mat­min­ne?

– När vi för ett par år se­dan var på ett stäl­le på Marstrand för att äta en god sön­dags­mid­dag med fa­mil­jen. Så blev det in­te. Ma­ten kom ald­rig ut och vi satt i tim­mar och vän­ta­de. Det var ka­os på re­stau­rang­en, och det slu­ta­de med att vi tog en korv med bröd på ka­jen i stäl­let. Det är en histo­ria som jag skrat­tar myc­ket åt än i dag.

Ma­räng, mjölkcho­klad och hal­lon. Det är svårt att in­te bli fres­tad av den här ljuv­li­ga tår­tan som rik­tigt smäl­ter i mun­nen.

5

FRÅ­GOR LOU­I­SE JO­HANS­SON, vin­na­re av Sve­ri­ges Mäs­terkock 2011 (TV4) och för­fat­ta­re till boken 52 hel­ger .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.