BE­KVÄ­MA BRAL­LOR

Älskade Hem - - Sköna Hörnan -

På tal om av­slapp­nat mo­de, skö­na byx­or blir de­fi­ni­tivt ett av nyc­kel­plag­gen i vår – och de prak­tiskt ta­get ex­plo­de­rar i så­väl färg som form! De här, med ett häf­tigt, li­te dju­riskt möns­ter gil­lar jag skarpt, och skul­le jag gär­na bä­ra till­sam­mans med en löst sit­tan­de över­del. Blus, 399 kr, och byx­or, 299 kr, bå­da från Lin­dex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.