… FÖR ATT VÅR­DA GAM­LA KLE­NO­DER.

Älskade Hem - - Inspireras Av -

An­ti­ka möb­ler är käns­li­ga för för­änd­ring­ar vad gäl­ler fuk­tig­het och tem­pe­ra­tur, så har du någ­ra rik­tigt vack­ra gam­la dyr­gri­par är det bra att för­sö­ka hål­la en jämn tem­pe­ra­tur i rum­met där de står. Låt de hel­ler in­te stå i di­rekt sol­ljus.

Vack­ra spets­du­kar, köks­hand­du­kar från förr och bro­de­ra­de la­kan från mor­mors tid. För­va­ra in­te di­na åld­ra­de tex­tili­er i lå­dor med lock, de mår näm­li­gen bra av att an­das.

Ser di­na gam­la fi­na kri­stall­glas li­te das­si­ga ut? Pro­va att hand­dis­ka dem med li­te ät­ti­ka i skölj­vatt­net så är chan­sen stor att de åter­får sin for­na glans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.