SÅ TYC­KER DU!

Älskade Hem - - Mejlbox -

På www.als­ka­de­hem.se har vi ställt frå­gan:

Vil­ket rum trivs du bäst i där hem­ma? Så här har du sva­rat: 42 % Var­dags­rum­met 28 % Kö­ket 22 % Sov­rum­met 6 % Bad­rum­met 4 % Matrum­met

Gå in på hem­si­dan och på­ver­ka re­sul­ta­tet på må­na­dens frå­ga.

Li­sas ljuv­li­ga var­dags­rum i det här num­ret. Foto: So­fi Syk­font.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.