FINT FÖR TE­STUN­DEN

Älskade Hem - - Mejlbox -

Må­na­dens brev i det här num­ret får ett te­kit från Tehuset Ja­va be­stå­en­de av en kan­na och fy­ra oli­ka te­er. Vär­de 1 100 kr.

Skriv ett mejl till: mejl­box@als­ka­de­hem.se

el­ler skic­ka ett brev till: äls­ka­de Hem, Box 302 10, 104 25 Stock­holm.

Märk bre­vet ”Mejl­box”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.