HÄR­LIG EGEN­TID

Älskade Hem - - Mejlbox -

Hej! En dag när jag var i mat­va­ru­af­fä­ren tänk­te jag att nu ska jag kö­pa en tid­ning som jag kan lä­sa i säng­en och ha en stund för mig själv. Tar en tid­ning och går mot kas­san. Se­na­re på kväl­len när jag ska ha min egen­tid upp­täc­ker jag att jag även har fått en li­ten bok på kö­pet! En bok om 5-mi­nu­ters­me­di­ta­tion. Helt per­fekt! Nu fick jag ju dub­belt upp av egen­tid! Tack för en un­der­bar tid­ning med den per­fek­ta boken i! Vän­li­ga häls­ning­ar, Camilla Hej Camilla! Vad ro­ligt att du tyck­te om den med­skic­ka­de boken! Den kom­mer från Ni­co­text och där hit­tar du fle­ra små tips­böc­ker. Hop­pas att du kom­mer nju­ta av 5-mi­nu­ters­me­di­ta­tio­ner även framö­ver! Tack för att du lä­ser Äls­ka­de Hem! Mvh, Li­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.