MÅ­NA­DENS BLOGG

Älskade Hem - - På Tapeten - www.fro­ken­bau­er.wordpress.com

Kre­a­ti­va Jeanette in­spi­re­rar till färgspra­kan­de och fan­ta­si­ful­la barn­rum, och ger tips på pys­sel som munt­rar upp bå­de sto­ra och små.

Vad är di­na bäs­ta tips för ro­li­ga­re barn­rum?

– Att vå­ga an­vän­da mer färg! Var­för in­te mat­cha en här­ligt mönst­rad ta­pet med en grön säng och ett li­la skriv­bord? Per­son­li­gen är jag svag för ro­li­ga de­tal­jer, och för­sö­ker in­re­da med bra för­va­rings­möj­lig­he­ter för att en­kelt kun­na rö­ja un­dan ka­o­set om kväl­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.