Gör så här

Älskade Hem - - Fint Bestickställ -

1 Dis­ka bur­kar­na, och vik in even­tu­el­la vas­sa kan­ter med hjälp av en tång.

2 Må­la bur­kar­na, bå­de in- och ut­vän­digt, samt må­la trä­ski­van i sam­ma ku­lör. Vi fick stry­ka två gång­er för att fär­gen skul­le täc­ka or­dent­ligt. Låt tor­ka.

3 Gör två hål på trä­ski­vans ena lång­si­da, och fäst lä­der­ban­det med skru­var.

4 An­vänd spik och ham­ma­re för att gö­ra ett hål i över­kan­ten på al­la burkar. Pla­ce­ra där­ef­ter ut bur­kar­na på var si­da om trä­ski­van, och mar­ke­ra var hå­len ska va­ra. Gör se­dan hål även i trä­ski­van, och fäst bur­kar­na med små skru­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.