MA­RIE NO­RELL MÖLLER

Älskade Hem - - Maria Montazami -

1955 Svensk

mö­bel­form­gi­va­re, dot­ter till Ar­ne No­rell. Konst­fack 1981, pris­be­lö­nad för ett an­tal pro­duk­ter för No­rell Mö­bel AB och Skan­di­form. Äger och dri­ver till­sam­mans med sin man No­rell Mö­bel

AB i Ane­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.