… FÖR SVART­VI­TA HEM.

Älskade Hem - - Inspireras Av -

Av­sak­na­den av färg be­hö­ver de­fi­ni­tivt in­te be­ty­da att hem­met sak­nar liv. An­vänd i stäl­let di­stink­ta möns­ter och formstar­ka sil­hu­et­ter för att ska­pa dy­na­mik i in­red­ning­en.

Oav­sett vil­ken stil du gil­lar kan du an­vän­da svart­vitt som te­ma. Vi­ta, ski­ra spet­sar och svart­må­la­de vin­ta­ge­möb­ler ger en lant­lig käns­la, me­dan stil­re­na lin­jer och gra­fis­ka möns­ter gör hem­met mer so­bert och mo­dernt.

Tes­ta att in­re­da ditt hem i svart­vitt, men att där­till pe­ta in små de­tal­jer i gla­da ku­lö­rer. Det ger sö­ta och färg­gla­da blick­fång, ut­an att det för den sa­kens skull blir kit­schigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.