PRET­TY IN PINK

Älskade Hem - - Spanar In -

Det kom­mer kanske in­te som nå­gon över­rask­ning att vi på re­dak­tio­nen hop­pa­de jäm­fo­ta av gläd­je när vi såg den här un­der­ba­ra ny­he­ten från Mark­slöjd! I vår är det onek­li­gen pa­stel­ler­nas okrön­ta drott­ning, ro­sa, som ly­ser upp till­va­ron. Bords­lam­pan Ma­ke Up från Mark­slöjd, 870 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.