Bäs­ta omslaget!

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

Nu har ni lä­sa­re sagt ert, och om­slags­täv­ling­en är av­gjord! Bland för­ra årets om­slag tyck­te ni all­ra bäst om det som pryds av Jo­se­fi­ne Sund­ström. En här­lig bild som för­med­lar bå­de gläd­je och sommarkänslor.

På and­ra plats kom Em­ma Ham­berg, och på tred­je plats Kat­tis Ahl­ström.

Le­na Ohls­son ”Jag rös­tar på omslaget med Jo­se­fi­ne Sund­ström. Som­mar, fest och ro­man­tis­ka pa­stel­ler – det känns så där un­der­bart pir­rigt i krop­pen.”

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.