MÅ­NA­DENS BREV!

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

Jag blir alltid så glad när tid­ning­en dim­per ned i bre­vin­kas­tet. Jag är ar­bets­sö­kan­de se­dan en tid och har rätt trå­kigt emel­lanåt när man in­te rod­dar hem, familj och barn så det är som att få en li­ten pre­sent var­je gång den dim­per ner och jag får myslä­sa en stund för mig själv. Tack för al­la fi­na tips och idéer i al­la pris­klas­ser. Tid­ning­en spa­rar jag på och tit­tar till­ba­ka i li­te då och då så man kom­mer på li­te nya vägar att gre­ja hem­ma.

Så här kom­mer ett li­tet tips från mig till er. Jag har klist­rat upp trä­bok­stä­ver med dub­bel­häf­tan­de tejp på vå­ra to­a­lett­dör­rar så de ser li­te ro­li­ga­re ut. En rik­tigt här­lig vår till Äls­ka­de Hem och al­la lä­sa­re! Öns­kar, Anna-karin Sund­ström

Hej Anna-karin! Vil­ket bra tips! Och vad glad jag blir att du upp­skat­tar läs­ning­en i Äls­ka­de Hem. Som tack för ditt brev får du ett pre­sent­kort från Jo­tex! Grat­tis! Mvh, Li­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.