SOM HOS CLA­RA

Älskade Hem - - Spanar In -

Vår­käns­lor­na sprud­lar hos Ny­blom Kol­lén som lan­se­rar en rad nya pro­duk­ter i gla­da fär­ger. I år har de dess­utom sam­ar­be­tat med blog­ga­ren Un­der­ba­ra Cla­ra som har valt ut si­na favoriter ur sor­ti­men­tet, där­ibland det sö­ta kudd­fo­dra­let Ma­rit , 215 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.