MÅ­NA­DENS LÄ­SA­RE

Älskade Hem - - Läsarhörnan -

I var­je nummer upp­märk­sam­mar vi någ­ra lä­sa­re som an­ting­en skri­vit till oss el­ler va­rit ak­ti­va på Fa­ce­book el­ler Instagram. Den här gång­en får tre styc­ken det här vack­ra brons­hals­ban­det från Shi­eld­maid, de­sig­nat av Anna Ode­bäck. Vär­de 950 kr.

Skriv till oss, kom­men­te­ra på Fa­ce­book el­ler an­vänd #äls­ka­de­hem på Instagram så kanske du blir må­na­dens lä­sa­re i näs­ta nummer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.