MÅ­NA­DENS LÄ­SA­RE

Älskade Hem - - Mejlbox -

I var­je nummer upp­märk­sam­mar vi någ­ra lä­sa­re som an­ting­en FINT FÖR TE­STUN­DEN skri­vit till oss el­ler va­rit ak­ti­va på Fa­ce­book el­ler Instagram. Den här gång­en får tre styc­ken det här fi­na arm­ban­det i lamm­skinn med ber­lock i guld­plä­te­rat sil­ver från Sto­ry by Kranz & Zi­eg­ler, vär­de to­talt 1 090 kr.

Skriv till oss, kom­men­te­ra på Fa­ce­book el­ler an­vänd #äls­ka­de­hem på Instagram så kanske du blir må­na­dens lä­sa­re i näs­ta nummer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.