UT­GÅ FRÅN YTAN

Älskade Hem - - Tapetguide -

Ett li­tet rum krä­ver myc­ket ljus, och upp­levs lätt som än­nu mind­re av en för mönst­rad och mörk ta­pet. Sam­ma sak fast tvärtom gäl­ler för det stör­re rum­met, som lätt blir all­de­les för luf­tigt av lju­sa väg­gar och ljust golv. Ta­pe­ten Kungs­holm , 1 060 kr/rul­le, Sandberg Tyg & Ta­pet.

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.