LÅT DAGS­LJU­SET AV­GÖ­RA

Älskade Hem - - Tapetguide -

Be­ro­en­de på det na­tur­li­ga lju­set i ett rum kan en ta­pet pas­sa bätt­re el­ler säm­re på en viss vägg. För­sök att fun­de­ra över hur dags­lju­set fal­ler, an­nars ris­ke­rar du att din mör­ka ta­pet plöts­ligt känns all­de­les för mörk.

Ta­pet ur kol­lek­tio­nen Col­lec­ted Me­mo­ri­es, 389 kr/rul­le, Borå­sta­pe­ter.

12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.