GLÖM IN­TE STRÖM­MEN!

Älskade Hem - - Tapetguide -

Låt ta­pe­ten gå över hå­len för ström­bry­ta­re och ut­tag, och skär se­dan bort det över­flö­di­ga me­dan ta­pe­ten fort­fa­ran­de är fuk­tig. Men glöm in­te att ström­men mås­te va­ra bru­ten. Mör­ka ta­pe­ten Fla­mingos , 1 159 kr/ rul­le, Co­le & Son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.