KOLL På LÄ­GET

Älskade Hem - - Tapetguide -

Pla­ce­ring­en av en fond­ta­pet kan va­ra av­gö­ran­de för käns­lan i ett rum. I sov­rum­met bör fond­ta­pe­ten sit­ta bakom säng­en, ef­tersom rum­met då känns rym­li­ga­re. Där­e­mot kan det va­ra smart att lå­ta väg­gen bakom din tv va­ra ljus och ota­pet­se­rad, an­nars blir det lätt rö­rigt och blic­ken flac­kar.

Ta­pet ur kol­lek­tio­nen Aki­na, 799 kr/rul­le, Mid­bec.

19

21

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.