ING­ET KRÅNG­EL

Älskade Hem - - Tapetguide -

Non wo­ven-ta­pe­ter är det he­tas­te på mark­na­den i dag. Det är en ta­pet som är nå­got tjoc­ka­re än van­lig papp­ta­pet, vil­ket gör ta­pet­se­ring­en enkla­re. Non wo­ven-ta­pe­ter­na var­ken sväl­ler el­ler krym­per, du kan allt­så lim­ma di­rekt på väg­gen och sen sät­ta upp ta­pe­ten. Ljus non wo­ven-ta­pet med spar­var, 199 kr/ rul­le, Rus­ta.

24

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.