VIN­TAGE

Älskade Hem - - Soffor -

ELSA BILL­GREN SYNS VAR­JE VEC­KA I TV4S ÄNTLIGEN HEM­MA, OCH ÄR AKTUELL MED BOKEN IN­RED MED VIN­TAGE

(BON­NI­ER FAKTA)

Vad har du för sof­fa?

– En lop­pis­fyn­dad sof­fa från 40-ta­let som jag hit­ta­de på Rö­da Kor­set för 500 kr.

Vad be­ty­der sof­fan för dig?

– Den är li­te li­ten, men bå­de min man, min katt och jag bru­kar få plats när vi tit­tar på se­ri­er och film. Den sjung­er på sista versen, så jag läng­tar tills vi flyt­tar och kan in­ve­ste­ra i en mons­ter­sof­fa!

Ditt bäs­ta tips när man är på soff­jakt?

– Tänk på rum­met som sof­fan ska bo i. Är det av­långt? Lågt el­ler högt i tak? Glöm in­te hel­ler att det är su­per­här­ligt att sat­sa på en sof­fa och fot­pall i stäl­let för den klas­sis­ka schäs­long­en som har ta­git över svens­ka hem de se­nas­te tio åren. Själv äls­kar jag att stäl­la två sof­for mitt emot varand­ra. El­ler var­för in­te en di­van och en sof­fa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.