... FRÅN HEI­DI:

Älskade Hem - - Hos Heidi Och Kjetil -

Ta ett rum i ta­get när du in­re­der, och gå in­te vi­da­re till näs­ta pro­jekt för­rän du verk­li­gen är klar med det förs­ta. Välj in­te hel­ler alltid den bil­li­gas­te lös­ning­en – ris­ken är stor att du kom­mer att ång­ra dig.

Följ din egen smak och stil, du in­re­der för dig själv, in­te för and­ra.

Pri­o­ri­te­ra för­va­rings­möj­lig­he­ter i al­la rum, och ploc­ka bort al­la sa­ker som in­te an­vänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.