… FÖR NA­TUR­LI­GA HEM

Älskade Hem - - Inspireras Av -

Väl­jer du att in­re­da med en naturnära färg­pa­lett så kan du med för­del mixa oli­ka ny­an­ser in­om sam­ma ku­lör.

Oli­ka me­tal­ler så som sil­ver, alu­mi­ni­um, kop­par och mäs­sing mat­char fint med to­ner av bei­ge, brunt och svart.

Grö­na väx­ter och blom­mor pas­sar även de till den naturnära käns­lan, sam­ti­digt som de ad­de­rar li­te färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.