FAKTA

Älskade Hem - - Denise Rudberg -

Namn: De­ni­se Rud­berg. Ål­der: 43 år. Bor: I en fy­rarum­ma­re om 115 kvm på Ös­ter­malm i Stock­holm. Som­mar­stäl­le på Värm­dö. Familj: Bar­nen Carl, 10, och Lo­vi­sa, 12. Sär­bo med Hen­rik.

Vad jag äls­kar mest med lä­gen­he­ten: Par­dör­rar­na med ori­ginal­gar­de­ro­ber mel­lan mitt sov­rum och var­dags­rum­met. Den öp­pen­he­ten och ytan tyc­ker jag är helt ma­gisk. Lju­set ström­mar he­la vägen in från bal­kong­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.