Sött, syr­ligt och smar­rigt!

Älskade Hem - - På Bordet -

Ol­le T Cell­ton är en kock som in­spi­re­ras av äld­re matt­ra­di­tio­ner och häm­tar gär­na idéer från värl­dens al­la hörn. I boken Salt, soc­ker och vi­nä­ger – Kons­ten att pre­ser­ve­ra (Na­tur & Kul­tur) hit­tar du spän­nan­de re­cept för dig som tyc­ker om att la­ga mat från grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.