Krav­knäc­ke

Älskade Hem - - På Bordet -

Nu­me­ra finns även en krav­märkt va­ri­ant av Polar­bröds tun­na knäc­ke. Som ett led i fö­re­ta­gets mil­jö­sats­ning på eg­na vind­kraft­verk ba­kas brö­det dess­utom med för­ny­bar ener­gi och för­pac­kas i på­sar som be­står av minst 85 pro­cent rå­va­ra ut­gjord av soc­ker­rör. 19 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.