PLA­NE­RA ME­RA

Älskade Hem - - Grönskan -

För­gyll föns­ter­brä­dan med kru­kor i mäs­sing och kop­par från Jo­tex, från 79 kr. Vat­ten­kan­na från

Bloms­ter­lan­det, 149 kr. Med Träd­gårds­ka­len­der för fle­ra år (Or­da­la­get) av Stel­la Wes­terlund och An­ni­ka Åberg får du hjälp att do­ku­men­te­ra di­na er­fa­ren­he­ter, sam­ti­digt som du bjuds på in­spi­ra­tion för årets al­la må­na­der. Var­je si­da i boken är dess­utom prydd med vack­ra teck­ning­ar av Ingrid af San­de­berg, 196 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.