Lyck­lig upp­täckt

Älskade Hem - - Sköna Hörnan -

På al­las läp­par just

nu? Läpp­ol­jan! Och pro­duk­ten är här för att stan­na, i

al­la fall om ni frå­gar mig. YSL har en fin­fin va­ri­ant som kom­mer i en mängd ku­lö­rer för

295 kr. Jag full­kom­ligt äls­kar des­sa mju­ka, färg­be­ri­ka­de

god­bi­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.