* *

Älskade Hem - - Vinjett -

Läm­na in di­na gam­la kök­s­luc­kor för lac­ke­ring i en ljus färg, det ska­par en­kelt och bil­ligt en re­jäl upp­fräsch­ning.

Byt ut gam­la knop­par och hand­tag till nya va­ri­an­ter i mäs­sing el­ler tenn. Välj gär­na en me­tall som är borstad – det ger snabbt käns­lan av patina.

Välj bänk­ski­vor i trä. Det ger ett ru­stikt in­tryck och för tan­kar­na till dis­ken i en gam­mal lant­han­del.

Köp ett gäng glas­bur­kar som du fyl­ler med ex­em­pel­vis soc­ker, hav­re­gryn och nöt­ter. Märk upp bur­kar­na med fi­na eti­ket­ter och låt dem stå fram­me på bän­ken.

Med öpp­na skåp och vi­trin­dör­rar får du chan­sen att vi­sa upp ditt fi­nas­te pors­lin, vil­ket ska­par en rik­tig lant­kök­s­käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.