NOR­DISK HYLL­NING

Älskade Hem - - Spanar In -

Än­nu en ro­lig höst­ny­het från mö­bel­jät­ten Ikea är kol­lek­tio­nen Björksnäs, som är en hyll­ning till det nor­diskt av­ska­la­de, skan­di­na­viskt håll­ba­ra träsla­get björk, och in­te minst till hant­verk­stra­di­tio­nen som finns djupt ro­tad här i Nor­den. Sälj­start sker i ok­to­ber i oli­ka etap­per fram till feb­ru­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.