GEOMETRISKT

Älskade Hem - - Spanar In -

Ian An­der­son är de­sig­nern bakom ke­ra­mik­fö­re­ta­get An­ders­son De­sign och har i sin se­nas­te kol­lek­tion Or­var form­gi­vit de här lätt­vikt­smug­gar­na i pors­lin, med hand­tag i oli­ka geo­met­ris­ka for­mer. Kaf­festun­den blir ge­nast myc­ket ro­li­ga­re! 320 kr/styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.