HOS HANS OCH MA­RIE

Älskade Hem - - Vinjett -

till lop­pis­fynd Gör om ett

mö­bel med en helt an­nan

färg och lack! hjälp av li­te

Den gam­la skän­ken är ar­ve­gods från Ma­ri­es mor­morsmor och har kom­bi­ne­rats med String­hyl­lan som är ar­ve­gods från Hans far­mor. På skän­ken står en samling box­ar från La­ger­haus, äpp­le-/ishink är ett lop­pis­fynd, va­ser från H&M Ho­me och Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.