NOR­DIS­KA TO­NER MÖ­TER ASI­A­TIS­KA IN­FLU­EN­SER

In­spi­re­ras av Mal­ins hem och kom­bi­ne­ra nor­disk de­sign med bo­he­mis­ka in­flu­en­ser för ett ro­fyllt hem.

Älskade Hem - - Inspireras Av - AV JEN­NI­FER WINSTON

Sat­sa på na­tur­ma­te­ri­al som trä, rot­ting och väv i di­na mö­bel­val för en ro­fylld käns­la.

An­vänd jord­nä­ra och av­ska­la­de ny­an­ser som bei­ge, grönt och grått i de­tal­jer­na, men bryt gär­na av med en kon­trast­färg som svart.

Tänk på di­na ljus­käl­lor och in­stal­le­ra in­te för starkt ljus för den rät­ta bo­he­mis­ka sti­len.

Tänk grönt! Na­tu­ren får oss att må bra, sär­skilt un­der en mörk års­tid som hös­ten li­var grö­na väx­ter upp bå­de ditt hem och sin­ne.

… FÖR DIG SOM VILL KOM­BI­NE­RA KLAS­SISKT SKAN­DI­NA­VISKT MED EN BOHEMCHIC KA­RAK­TÄR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.