Enk­la knep för att gö­ra för­änd­ring­ar i kö­ket?

Älskade Hem - - Trendspaning -

- Må­la om skåpluc­kor­na! De blir som nya med en an­nan färg och det gör of­ta stor skill­nad för hel­he­ten. Byt även ut knop­par­na, gär­na till en lä­der­ver­sion. Vill man gö­ra en lät­ta­re för­änd­ring är mjuk­va­ror­na, i form av tex­tili­er, all­tid ett en­kelt knep. Byt gar­di­ner el­ler kanske släng ut dem helt? Byt även mat­ta, köks­hand­du­kar och in­för­skaf­fa nya bordstablet­ter. Små sa­ker som ska­par sto­ra för­änd­ring­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.