TÄND ETT LJUS FÖR ETT BARN

Älskade Hem - - I Grönskan -

Ju­len är bar­nens hög­tid, men in­te för al­la. För det tred­je året i rad släp­per SOS Barn­by­ar tänd­sticks­as­ken som gör skill­nad. Ge­nom att kö­pa den får du in­te ba­ra tän­da ljus i vin­ter­mörk­ret, ut­an hjäl­per även ett ut­satt barn. I år har även de­sig­nen på asken in­spi­re­rats av H.C. An­der­sens klas­sis­ka sa­ga, ”Flic­kan med sva­vel­stic­kor­na”, med de långa braständ­stic­kor­na. Från och med mit­ten av november finns asken att kö­pa i al­la Hem­tex­bu­ti­ker för 29 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.