1 2 3

Älskade Hem - - Bind Din Egen Dörrkrans -

Häng två kran­sar på dör­ren, el­ler var­för in­te i ta­ket, på ett skåp el­ler på väg­gen. Va­ri­e­ra ma­te­ri­a­let i sam­ma färg­ton. Vill du gö­ra din krans li­te lyx­i­ga­re; köp fi­na ma­te­ri­al hos din lo­ka­la bloms­ter­af­fär. Hor­ten­si­an gör sig rätt­vi­sa i kran­sar.

Vis­sa de­ko­ra­tio­ner kan va­ra lät­ta­re att lim­ma med lim­pi­stol (stör­re kot­tar och som på bil­den oran­ge phy­sa­lis).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.