SLÅ DIG NER

Älskade Hem - - Spanar In -

Utemöbler i na­tur­rot­ting är vack­ra och stän­digt ak­tu­el­la. Ma­te­ri­a­let är ge­di­get med ett unikt ut­tryck som pas­sar så­väl på te­ras­sen som i växt­hu­set. Sto­len Hem­sö har en stom­me av man­go­trä och stop­pad sis, kom­bi­ne­ra gär­na med bor­det Shab­by Chic från sam­ma se­rie. Hem­sö, 1 095 kr och Shab­by Chic, 2 995 kr från Hil­ler­storp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.