*

Älskade Hem - - Månadens Stil -

Den här sä­song­en vill vi ha de lju­sa fär­ger­na på väg­gar­na. Må­la om i en vit ny­ans som bju­der in till ett luf­tigt och öp­pet hem.

Ge dig själv ett li­tet se­mester­pro­jekt och flä­ta din egen korg. Unikt är bäst!.

Ta in som­ma­ren i hem­met. Fyll glas­va­ser med som­mar­blom­mor och låt na­tu­ren spri­da sin kol­di­ox­id.

Ta in en bit av ha­vet! Sam­la snäc­kor från stran­den som ger hem­met en käns­la av kus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.