HOS MA­RI­NA OCH PÄR

Älskade Hem - - Hos Marlina Och Pär -

HÄR BOR

Ma­ri­na Jack­ler och Pär Wol­fner med dött­rar­na Al­vi, 4 år och Isa, 2 år Gör: Ma­ri­na och Pär dri­ver till­sam­mans det eg­na fö­re­ta­get Jack and Wolf som pro­du­ce­rar gra­fisk konst. Ma­ri­na ar­be­tar ock­så på mö­bel­fö­re­ta­get Blå Sta­tion och Pär med pro­duk­toch...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.