SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA

Älskade Hem - - I Grönskan -

Såjord för eko­lo­gis­ka od­ling­ar som är gynn­sam till för­ök­ning av väx­ter med frön och stick­ling­ar. Jor­den pas­sar även till od­ling av kak­tu­sar, fet­blads­väx­ter och and­ra kruk­väx­ter med lågt nä­rings­be­hov. Med ett re­la­tivt stort san­d­in­ne­håll är såjor­den god för drä­ne­ring och är god­känd av KRAV. Pris 65 kr/40 li­ter från Has­sel­fors Gar­den. Njut av en bok i so­len med häng­sto­len från Gra­nit, 499 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.