Färs­ka vår­rul­lar med rä­kor

Älskade Hem - - Sommarens Fräscha Supé! -

4 por­tio­ner el­ler 8 för­rättspor­tio­ner 12 run­da ris­pap­per vat­ten och lägg ut papp­ret 300 g ska­la­de rä­kor på en skär­brä­da. Lägg ett 1 gur­ka, hyv­lad i långa nytt pap­per i vatt­net så att rem­sor du he­la ti­den har ett 1 kru­ka gräslök för­be­rett för att rul­la. 1 man­go, strim­lad Lägg först gur­kan och se­dan 1 chi­li, fint strim­lad li­te av var­je in­gre­di­ens i 1 ro­man­sal­lad, strim­lad mit­ten på papp­ret. Vik över 1 kru­ka ko­ri­an­der, kvis­tar­na än­dar­na och rul­la ihop så att 1 kru­ka myn­ta, bla­den det blir en rul­le. Lägg den fär­di­ga rul­len un­der en fuk­tad hand­duk. Uppre­da pro­ce­du­ren tills du har 12 rul­lar. De­la rul­lar­na tvärs över på mit­ten och ser­ve­ra med dipp­så­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.