To­mat- och vit­löksmuss­lor

Älskade Hem - - Sommarens Fräscha Supé! -

4 por­tio­ner, som för­rätt 1 kg blå­muss­lor 2 scha­lot­ten­lö­kar 2 vit­löks­klyf­tor 4 to­ma­ter 10 tim­jankvis­tar oliv­ol­ja och salt

Tvät­ta och skölj muss­lor­na väl, släng bort de muss­lor som in­te slu­ter sig. Lägg dem i ett durk­slag en stund så att de rin­ner av or­dent­ligt. Ska­la och fin­hac­ka scha­lot­ten­lö­ken och vit­lö­ken. De­la och gröp ur kär­nor­na på to­ma­ter­na. Tär­na to­mat­köt­tet fint, an­vänd gär­na kär­nor­na till en god vi­nä­ge­rett el­ler to­mat­sås. Lägg ut ett dub­bel­vikt, stort ark alu­mi­ni­um­fo­lie. Lägg på muss­lor, lök, vit­lök, to­mat, tim­jankvis­tar, salt och oliv­ol­ja och blan­da runt. Vik ihop fo­li­en till ett slu­tet pa­ket. Värm gril­len till hög tem­pe­ra­tur, lägg ner fo­lie­pa­ke­tet i den glö­dan­de ko­len och låt muss­lor­na tilla­gas i ca 10 mi­nu­ter tills de öpp­nat sig. Ser­ve­ra gär­na på ett gott gril­lat bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.