Po­lar­dör­ren är ett svensk­till­ver­kat hant­verk se­dan 1946.

Älskade Hem - - Innehåll -

Din yt­ter­dörr ska ut­strå­lar det du vill för­med­la. Välj en dörr ur vårt bre­da sor­ti­ment av klas­sis­ka, mo­der­na el­ler tid­lö­sa mo­del­ler. Obe­ro­en­de av vil­ken stil el­ler krav du har finns det en dörr som pas­sar dig! Vår styr­ka är vår för­må­ga att an­pas­sa oss ef­ter di­na be­hov och öns­ke­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.