Mer gå­ga­ta i som­mar

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 -

I som­mar stängs fler ga­tor än ti­di­ga­re av för bil­tra­fik, i syf­te att ska­pa en mer le­van­de stad. Vi har he­la lis­tan på som­ma­rens gå­ga­tor, torg och pop up-par­ker.

SOMMARGÅGATOR

Rörstrands­ga­tan. Mel­lan St Eriks­ga­tan och Norr­bac­ka­ga­tan. Från 14 maj till och med 13 sep­tem­ber.

Bergs­ga­tan. Mel­lan Sche­e­le­ga­tan och Bergs­ga­tan num­mer 19. Från 14 maj till och med 16 sep­tem­ber.

Skå­ne­ga­tan. Mel­lan Rensti­er­nas ga­ta och Öst­gö­ta­ga­tan. Från 16 maj till och med 17 sep­tem­ber

Nor­ra Ag­ne­ga­tan. Mel­lan Fle­ming­ga­tan och Hjär­ne­ga­tan. Norr­tulls­ga­tan. Mel­lan Karl­bergs­vä­gen och Sur­brunns­ga­tan. Från 18 maj

till och med 18 sep­tem­ber.

Norr­tulls­ga­tan. Mel­lan Ob­ser­va­to­ri­e­ga­tan och Vi­dar­ga­tan. Om­re­gle­ring­en på­bör­jas 18 maj. Swe­den­borgs­ga­tan. Mel­lan St Pauls­ga­tan och Fat­burs­ga­tan. Från 21 maj till och med 19 sep­tem­ber.

Ny­bro­ga­tan. Mel­lan Lin­néga­tan och Kom­men­dörs­ga­tan. Från 24 maj till och med 18 sep­tem­ber. Jo­han Skyt­tes väg. Mel­lan Älv­sjö sta­tions­ga­ta och Gö­ta­lands­vä­gen. Från 25 maj till och med 18 sep­tem­ber. Svan­damm­svä­gen – gång

farts­om­rå­de. I kors­ning­en mel­lan Te­gel­bruks­vä­gen, Ny­bo­da­ga­tan och Svan­damm­svä­gen. Från 25 maj till och med 19 sep­tem­ber.

Horns­bergs Strand. Mel­lan Ey­vind John­sons Ga­ta och Eler­s­vä­gen. Från 28 maj till och med 23 sep­tem­ber

Gam­la Bro­ga­tan

SOMMARTORG

Svan­damm­svä­gen i höjd med Mid­som­mar­par­ken. Från 25 maj till och med 19 sep­tem­ber. Gustav Adolfs torg. Från 22 maj till och med 16 sep­tem­ber. Häs­sel­by torg. Hus­by torg. Öst­ber­ga vid Bac­kens parklek. Från 7 ju­ni till och med 15 au­gusti. Rågs­veds torg. Bagar­mos­sen, La­ga­plan. Skär­hol­men, skol­går­den vid tor­get. Från 16 maj till och med 17 au­gusti.

POP UP-PAR­KER Fat­bur­spar­ken. Hum­le­gårds­ga­tan. Val­halla­vä­gen. Tensta­gång­en. Från 16 maj till och med 16 sep­tem­ber.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SOMMARGÅGATA. Swe­den­borgs­ga­tan blir bil­fri även i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.